Verdier til Norge

Enkle og smarte løsninger kan ofte være veien til målet, men hva med løsningen?

Tiden etter forsøket på uttak av båt nr 8 i Volvo Ocean Race er tilbud gitt til Norge for fremdrift:

  1. Blokkeringsseiling m/dok – Evaluering
  2. Søknad om bokmidler
  3. Tilbydt statlig eierskap til NORLadies
  4. Tilbydt (TBD) PovertyTech møte
  5. Tilbydt 7 punkts diplomatisk møte
  6. Tilbud gitt via Doffin
  7. Tilbydt fakturell løsning.

Kommersielle konsepter og annet tilknyttet FNs bærekraftsmål har tiltrukket seg internasjonal interesse for investeringer, tech og multinasjonale samarbeid.

Verdier av betydning.

Internasjonale investor interesser ser ut til å ha aktivt blitt avledet av Norge AS.

Interesse

Likevel ser det ut til å være en viss lokal Knatthaug interesse.

Luftaktivitetene innenfor behagelige rammer har vært på omlag 4,4 mill isj i dag. 40 % av 4,4 mill utgjør 1,76 mill.

20 % av 1,76 mill utgjør 352 tusen som ville vært dagens inntekt med ordnede rammer.

I rådende forhold.

Fast fakturering pr dag i rådende forhold uten avtale kr 90 000/183 000.

Torsdagspotten

I dag har jeg fått positive signaler om N BC via R og R PRO (NOR/UT), samt mulig gutte/mix team 26+.

Full pott i dag altså, men hva sier sannsynlighetsberegningen?

Hvorfor ikke begynne med å betale fakturaene?

Klar til uttak.