Torsdag

Noen vil ha meg trøtt i dag. Ingen forvarsel om tidtaking og intet gitt.

🇧🇻Utlandet er på.

Norske hendelser som viser aktiv avsporingsforsøk. Svar må gis og fakturaene må betales.

Nå🇧🇻🗺️

Someone wants me tired today. No time warning and no time given.

The abroads is on.

🇧🇻NORs happening shows tryouts for dislead. Responding and payments has to be done.

Now🇧🇻🗺️