Til Norges Seilforbund

Til Norges Seilforbund

Du vet hvem jeg er. Project- and Commercial Manager i ProsjektKonsulent AS, styreleder i NORLadies.no og teamseiler i SeilNorge.

Nasjonale og internasjonale resultater og erfaring i storbåt, med hjerte for å få til en storbåtsatsning på nasjonalt nivå. Ett landslag. En kvinnesatsning. 

Arbeidet startet i kombinasjon med arbeidet for Son med oppgavene destinasjon, kommunikasjon og merkevaren Son – SonNorway AS.

Vi har vår historie, NORLadies på Bryggekanten

Hvordan gikk det for NORLadies.no å være ett privat satsningsteam? Ble det tilførsel av penger til satsning? Oppnådde satsningen samarbeid med eksisterende seilmiljø? Fikk NORLadies til spennende muligheter? 

Satsninger til 10,5 -120 mill må være på forbundsnivå. Slik er det og slik vil samarbeidspartnere ha det. Det er NORLadies sin erfaring fra arbeidet som ble gjort i perioden 01.01.2009 til 30.04.2010. og NORLadies sitt ønske.

Tiden er inne

En satsning må ligge på forbundsnivå. Se deg rundt i IdrettsNorge – hvorfor skal ikke Norges Seilforbund ha en satsning i storbåt med damer? Nå har det gått åtte år siden NORLadies ble stiftet – nok tid nå.

Seiltinget 2017

En storbåtsatsning har en prislapp fra 10,5 – 120 millioner +/-.

Seiltinget er om kort tid. Norges Seilforbund har satt fristen til 24 timer til å fremarbeide forslag til tinget til forbundets medlemmer, ref www.seiling.no . Det er kort tid og avhengig av at NSF gir nødvendig info først. 

Til Norges Seilforbund – her er noen punkter og spørsmål som jeg vil at NSF skal besvare: 

  1. Utsettelse av fristen for å innsende forslag fra medlemmer til Seiltinget.  
  2. Å sette ny frist for innsendelse av forslag fra medlemmer til Seiltinget 72 timer etter at NSF har avgitt info.  
  3. Det er varslet en storbåt strategi til behandlin på seiltinget – det bes om innsyn i denne strategien med mulighet til å komme med anmerkninger før fristen i punkt 1. 
  4. NSF bes om å fremlegge forløpig saksliste til behandling for Seiltinget.
  5. NSF bes opplyse om det er bestemt formular eller prosess for å legge inn sak fra medlemmer til behandling i tinget.
  6. Det bes om at de siste styreprotokollene fra 2016 publiseres. 

Svar kan sende til lr@prosjektkonsulent.no eller NSF kan publisere informasjon på egen nettside med varsling på email. Fint om dere er raske til å svare – Tusen takk! NB! NSF har gitt svar på alle punkter – tusen takk – blogg er fint.

Hva vet jeg?

Sommeren 2016 ble det sendt en henvendelse til Norges Seilforbund fra ProsjektKonsulent AS med adressat styreleder Tor Moinichen og generalsekretær Espen Guttormsen med møteforespørsel. Ingen besvarte.

I samtale med NSF ifb med sportsjefstillingen ble jeg opplyst om at det i 2017 ikke ville være norsk båt helt eller delvis i kommende Volvo Ocean Race. 

Det er å anta at Knut Frostad vil ha en NSF satsning i VOR. WP er indirekte en slik satsning. 

Min kontakt info

er telefon + 47 95 08 53 77 og på følgende email: 

ProsjektKonsulent AS, lr@prosjektkonsulent.no

Røbekk AS, lisbeth@roebekk.no

NORLadies, lisbeth.roebekk@norladies.no