Frokostmøte – Offentlig anskaffelser fra 01.01.2017