Stortinget?

Det er virkelig ille at jeg som enkeltperson med kjent byrdeansvar av Kongen, Stortinget, Regjeringen, Politidirektoratet, Forsvaret og multinasjonalt samarbeid ikke får utløst innbetaling av fakturaer og byrdebeløp

– etter 10 md.

Regjeringen er den som skal lede, men kanskje Stortinget har myndighet/pålegge myndighet?

10 md er lenge for å få utbetalt faktura/byrdebeløp og spesielt med forsøk på corona virus avskrivning av NAS?

Urett gjøres og dere ser – kan Norge AS betale byrdebeløpet til egne tiltak, prosesskonsekvenser costloss og få rett informasjon?

Til å lykkes – modellering er ikke på søkerlisten.

Konservative, operasjonelle og historiske sosial antropologer spekulerer i å bruke propaganda, konflikt, kriser og krig til å systembokføre konkurranse- spesielt ved bruk av økonomi, ekskluderings faktorer, skjulte agendaer og nettverk.

Konkurser, tvangssalg over tid til at+ gjør jobben av seg selv.

Bare nevner det – ProsessID er observert.

Jeg kaller det historisk lederskap med verdenssamfunnet på tilskuerbenken og selv Verdensbanken presiserer i nyere rapporter at det er historisk lederskap.

Historisk i rett betydning.

Verdensbankens nyeste rapporter viser sosialt entreprenørskap for langsiktig verdiskapning lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Verifisering av (TBD) PovertyTech’n.

30.juni 3019, faktura forfall 10.juli 2020 – bare innbetaling av fakturaer viser at jeg tar feil, med norske verdier.

Veldig bra mobilisering Stortinget, men kanskje rett og slett Stortinget kan gjøre det som NAS ikke klarer?

Å få betalt ett byrdebeløp.

Jeg kan stille til møte og telefonnummeret får R tak i.

Det finnes ingen gyldig grunn til at jeg skal bære andres prosess valg med 2,8 mill til 7 mill rettet mot meg.

Mye for andre, ingenting her. Vær så snill å betal byrdebeløpet for respekt.

Se bort ifra informasjonen om det skulle vise seg at byrdebeløp er nå.

📍inn@norlissie.no 📍vipps86573