Status og kontakt

Status og kontakt

2017 arbeid er preget av minimum av «må gjøre» og ikke «vil ha» fart, selv uten sosiale medier (teknisk) og trening på lokale treningsstudio. Sum av summarum går prosessene uansett og status for egen posisjon vil ikke avklares før endelig beslutninger taes – av andre.

Likevel er noe gjort.

Pr 31.12.2016 var de ulike oppgavene ferdig plassert i egne AS. Seiling har dukket opp som en egen sak som tar større plass enn ventet og her ventes det på en endelig avklaring. Avhending, inne eller ute er spørsmålet her.

Status

Venteprosjektet

Samfunnsøkonomiske boken med mål om bokutgivelse 1.august og klar for lansering/promotering/debattering i Arendalsuken ble skrinlagt. Hovedgrunnen er at sammenlikning og sammenstilling av Norges nasjonale regnskap, budsjett og revidert budsjett ikke lar seg lett gjøre – om enn helt umulig. Oppgave for Siv?

Hele bokprosjektet ble plutselig ett potensielt forskningsprosjekt eller komité arbeid for ny kommende regjering.

Status: Skrinlagt

NORLadies

ProsjektKonsulent AS forsøker å få Norges Seilforbund til forhandlingsbordet med mål om avhending av NORLadies til forbundet. Jurdisk er med på laget. Det er uklart om NSF tar en ryddig og demokratisk styrebehandling av saken og evt når. Førstkommende styremøte er ikke annonsert.

Det er besluttet å ikke fremme saken via media før en styrebehandling foreligger fra NSF. PK AS krysser fingre for at mulige interessekonflikter ikke får innvirkning på sponsormarkedet for seiling.

Status: Flaskehals/Venter og er klargjort for avhending.

ProsjektKonsulent AS

har fått større og ny midlertidig kontorløsning. Fokus er permanent dynamisk kontorløsning for videre utvikling, Rett løsning for nye medarbeidere og utvikling er mer viktig enn endring.

Andre planlagte oppgaver går senere enn ønsket, men uten konkret tidsramme p.t.

Status: Ventes ledig kapasitet.

Destinasjonsarbeid

Status: Klargjort for endring av eierforhold. Utvikling uten endring går senere enn ønsket grunnet følgesforhold.

Son Bo AS

Status: Ingen aktivitet, ser etter investeringsprosjekt og vurderer mulig navnbytte.

NORLissie

Status Blogg: Avventende grunnet følgesforhold vedr sponsoring.
Status Seiling: Ingen NORLissie seiloppdrag p.t

Kontakt

ProsjektKonsulent AS: liratprosjektkonsulent.no
NORLadies: liratprosjektkonsulent.no
SonNorway AS: lisbeth.roebekkatsonnorway.no
ivestby AS(VestbyNorway.no): lisbeth.robekkatvestbynorway.no
NORLissie: lisbeth.roebekkatnorlissie.no
Son Bo AS: liratprosjektkonsulent.no