Statlig overprøvelse

Dagens artikkel med NORLissie kommentar – Skal staten kunne overprøve en kommunes skjønnsvurdering?

Ja er mitt svar. Vi kan jo ikke ha en stat i staten om ikke frihet råder.

F eks hvis en kommune skulle etter skjønn regulere en konkurransesituasjon til sin fordel eller regulere en person/bedrifts markedsforhold med eller uten viten, vil det være systemmaktutøvelse, konkurransehindrende og resultatet vil være av stor betydning for økonomiske interesser.

Innenfor en kommune bør alle ha like muligheter og med ulike interesser👈

Ulike metoder?

Å hindre en statlig etablering med ved interessekonflikter kan gjøres på flere måter

  1. Å skape høyt konfliktsnivå i prosess eller isolering av lokal aktør fra kommunal side vil medføre fravær av statlig investering til lokal bedrift.
  2. Å foreta en «give away» av statlig investering til nabokommune for å linke seg på en investering senere er en direkte hindring og trenering.

To metoder – begge med alvorlig utfall for lokal bedrift.

Viktig

Det er viktig at staten foretar direkte investeringene som skal uten at makthirarkiet får bestemme.

Får kommunen ett tilskudd bør staten påse at to parter får justert andel etter investeringen.

Ja til handlingsfrihet og menneskerettigheter.

Vipps 86573