Statlig eierskap

I Norge er regjeringen helt eller delvis eiere i 75 selskaper, eid via departementene.

Norge har i dag ett – tre seilerteam som er kvalifisert av Norge (om riktig informasjon).

NORLadies er uten riktige rammer for 4/7 års sportslig og kommersiell satsning – for Norge.

Kjent av Norge AS

Tiden og dagens status viser at NORLadies bør få tildelt 50% eierskap, helst via Forsvarsdep/Forsvaret, evt annet forslag.

Som trygghet og beskyttelse.

Budsjettet er lavt, satsningen ventet selvbærende med verdiskapning.

Seilerne er klare og arbeidsplasser skapes – av NORLadies. Arbeid etter bærekraftsmål.

Alt viser at NOR BC/(NOR), Forsvar, Politi og helst Nato må med på laget.

NORLadies Mix inkludere gutter og rent gutteteam har eget navn.

Statlig eierskap gir NORLadies stabile rammer og like vilkår for videre konkurranse og kan f eks avhendes videre senere.

Jeg fristiller min plass om ønskelig.

Hver dag er ett tap for Kvinner/Fattigdom, Fred og Sikkerhet (hav/mat).

Bør vi ikke få til dette nå?

Nei til #at og uttalsen skal ikke påvirke muligheter som er lagt eller NORLissie PRO100.