Regress

Regress er når en aktør mottar og innbetaler en faktura som en kan kreve erstattet/ helt eller delvis innbetalt av andre.

En eller flere.

Vanlig prosess er å betale fakturaene til forfallsdato og så foreta avregning.

Fordelingsnøkkelen for regress kan være ulik på ulike aktører etter prosentandel, økonomisk styrke eller andre forhold.

En point of contact aktør må ikke under enhver omstendighet gå utover forfallsdato i kostnadskrevende prosesser.

Det kan skade likviditeten til mindre aktører som gir bortfall av muligheter.