På trappene

Her publiseres enkelte ting som er på trappene. Er det noe som vekker din interesse er det mulig å legge inn en forhåndsreservasjon og/eller din kontaktinfo.  Velkommen!

lissie@norlissie.no