Ord om turisme og utvikling

lisbeth_røbekk (18)Ord om turisme og utvikling

I forbindelse med mitt arbeid i SonNorway AS og ivestby AS har jeg i dag publisert noen ord om turisme og utvikling.

På facebook skapes det i dag stort engasjement via personlige meldinger, stemmemulighet for navnvalg og kommentarfelt på testing av å endre Sons facebooksidens navn til SonNorway.

Fra SON stedet uten mandager til SonNorway. Det ble litt tøff kost for noen på lørdagsmorgen og det er gode argumenter for å gå inn i 2017 med SON stedet uten mandager.

Flertallet bestemmer.

Det er utrolig flott å se hvor godt stedet uten mandager har etablert seg, det beste argumentet i dag har nok vært flere reaksjoner på at det ble så upersonlig uten. Det gleder mitt hjerte. Her er artikkelen om turisme og utvikling i sin helhet.

Turisme og utvikling i fokus

Statistisk sentralbyrå tar jevnlig pulsen på arbeidslivet og konkluderer med at det for tiden at reiselivsnæringen er en av tre næringer som skaper en svak vekst i sysselsetningen. De to andre er offenlig forvaltning og byggenæringen.

Norge satser på Turismen

Turisme er en av 7 satsningsområdene til Innovasjon Norge fremover, men vi er ikke alene. Resten av vår velfungerende verden satser på det samme. SonNorway AS støtter NHO Reiselivs leder Kristin Krohn Devold råd om at næringen ikke må prise seg ut.

Turismenæringen er sårbar for konjukturendringer og uro.

Bevisste turister

Kampen om de samme turistene er stor og turistene mer bevisste og reisevante.

En ser nå en klar nedgang i den typiske pakketurturisten. Turistene velger oftere å sette sammen egne opplegg uavhengig av om reisen er kortreist, nasjonal eller internasjonal.

Trenden er også at turismen velger bort kommersielle løsninger som har priser seg ut. Det kunne en blandt annet se på de trofaste norske håndballsupporterne som var betydelig færre tilstede for å heie på jentene i OLRio 2016. 

Flere av de store norske eventsene varsler i år nedgang både av økonomiske resultater og deltagelse, og har som mål økt bruk av frivillighet fremover.

Frivilligheten i Norge

I Norge er den frivillige dugnadsinnsatsen verdisatt til kr 14,1 milliarder – 30 000 årsverk. Vi er en dugnadsnasjon, men selv her er det endring. Trenden er at dugnadspersoner velger oftere oppgaver som er tilnærmet sitt yrke for å effektivisere sin innsats, samtidlig som en venter å ha «noe tilbake» i egen verdi.

Turisme og utvikling i fokus

Turisme i dag har en stor bredde. Destinasjoner som ikke klarer å finne sitt fortrinn og trekke turisme og utvikling sammen vil tape terreng.

Små knep kan gjøre store endringer. Med store endringer på ett lite sted er det ingen hindring for hvor langt en kan nå. Stedet som klarer å samle energien, tenke nytt og helhetlig og lytte til sine besøkende har de rette mulighetene.

Da er ingen destinasjon (eller events) liten verken lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

Nå: Turisme og utvikling i fokus

– Nyhetsbrev her –