Lov & Rett

Mye skjer og Norge reformeres. I lov & rett vil mine spørsmålstegn og tanker om det offentlige, statlig og kommunale og rettslige organisasjoner i endringsprosess komme.

Kanskje jeg kan bidra i endringsprosessen?