Barn, Unge & Familieliv

Det er vanskelig å sette ord på det, men med den fokusen som vi har på barn & unge i dag, så virker det som om alle kjemper om en plass i mediabildet og alle kaver med meninger som gjør av forholdene rundt barn, unge & familieliv blir uklare.

Det er mange diskusjoner og forhold som kommer opp som en skulle tro at var avklart og innarbeidede rutiner for mange år siden.

Hvem er voksne og hvem er barn? Det er nå viktig at både barnas rettigheter ivaretas, voksne er voksne og at systemet virker fra dag en ved behov.