Meddommer

Meddommer

Jeg har nå blitt valgt inn som meddommer for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020.

Vestby Kommune har innhentet vandelsattest og gjort grunnleggende undersøkelser. Formannskapet og Kommunestyre har godkjent kandidatene.

Listen for meddommere er nå oversendt til Follo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett.

En meddommer har ingen aktiv rolle i forhandlingene, men vil gi sin mening i skyldsspørsmålet i arbeidsmøter. Samfunnsplikten vil ikke medføre hindringer i reiseaktiviteter, og det er ventet maks en innkalling i løpet av ett år.

Dette blir interessant.

Jeg føler meg nå litt som den kua på jordet med det grønne miljøstemplet – qualified.

NORLissie

er Lisbeth Røbekk fra SonNorway som blogger om hverdagsliv, gründer og arbeidsliv, samt egne meninger. Nå: Meddommer. www.norlissie.no Kom gjerne i kontakt med NORLissie/Lisbeth Røbekk her:

ProsjektKonsulent AS, Strategic Project- and Commercial Manager – lir@prosjektkonsulent.no
SonNorway AS, Working Boardleader – lisbeth.roebekk@sonnorway.no
NORLadies, Boardleader – Lisbeth.roebekk@norladies.no – På Brygekanten i Son
Røbekk AS/NORLissie, freelanser – lisbeth.robekk@norlissie.no – SponsorTilbud

Tidligere innlegg

Frokostmøte – Offentlig anskaffelser fra 01.01.2017
Til Norges Seilforbund
Statistikk 2016
Å samarbeide
Sponsortilbud
Ord om turisme og utvikling
På rett kurs
Hvordan får du det til?
Vestby Kommune stifter AS
Mitt høyeste ønske
On my way to Financeforum 2016
To the hacker of my outlook!
Sometimes the party takes off
Ny treningsuke
Vakre linjer
Å skape verdi til eiere
Testing sailing clothes
Valg av leverandør
Å flytte for seg selv
Frokostmøte
Teknisk meg her og teknisk meg der
En reiselivsprat
Teknisk
En samtale
Min første blogg trallalala

 

Nå: Meddommer