Lek med UN tall

860 000 000 millioner er fattige i Verden i dag i følge United Nations tall. Hovedvekt Afrika.

Mottar alle ett tilfeldig tall, NOK 12 000 pr md vil verdens fattigdomskostnad være NOK 1 238 400 000 000 000 000 pr år.

Uten administrasjon- og reduksjon av kostnader.

Innført (TBD) PovertyTech vil sette fattigdommen i ett mye klarere perspektiv og være rådgivende ved ytelse av bistand.

(TBD) PovertyTech gjør en ikke populistisk fokus løsbart med likeverd for alle.

(TBD) PovertyTech løsningen skaper varig endring land for land.