Kinas fattigdom

I 2016 reduserte Kina sin ekstreme fattigdom med 10 millioner personer, og 700 millioner siden 1970.

Kina er landet i verden med størst fokus og reduksjon på sin egen fattigdom og ulikheter.

Planen er å utrydde fattigdom fullstendig iflg kinesiske myndigheter.

100 milliarder yan (123,5 mrd NOK) investerte Kina i på fattigdoms- bekjempelse i 2016.

Fattigdomsmodellen vil forenkle arbeidet for nullvisjon i fattigdom og bistå i arbeidet med å nå bærekraftsmålene hav/plast og mat.

Kina prioriterer nå å bistå Afrika med betydelige investeringer innen infrastruktur, jordbruk og næringsutvikling.

Kilde:

B1/

GBTimes