Frokostmøte

lisbeth_røbekk (16)

På strak arm tok jeg turen til det første frokostmøte i Vestby Bedriftsforum. Her overrasket Svae(72) med aktuelt program, god tidsstyring og gode cup cakes.  Jeg fornektet meg ikke. Programmet bestod av høyaktuelle temaer for mitt vedkommende.

Sentrumsplanen

Først ut var presentasjon av sentrumsplanen. Det er 675 000 kvm bygningsmasse som skal gjøres om til næring, leiligheter og infrastruktur. Kommunen regner med en dekning på 80% utbygging av bygningsmassen.

Fase 1 starter med å bygge ut fra Vestby Rådhus hvor 40% må være utbygget før en går til fase 2 og sist fase 3.

Kommunen er en betydelig eier i sentrums området, men det presiseres at kommunen ikke skal ha en utbygger rolle. Ordfører Tom Anders Ludvigsen opplyste at møter med aktuelle utbyggere for sentrum var startet.

Presentasjonen ble holdt av Simen Friis Mortensen og Lars Grimsgård i Vestby Kommune.

NAV

Rådgiver Andreas Kjellin Bergmann fortalte om sitt arbeid og ønsket å knytte seg nærmere til næringene i Vestby for gode løsninger for gode arbeidsledige kandidater.

Morten Hansen fra NAV Arbeidslivssenter fortalte om sykefraværssatsningen – intensjon og nytteverdi, og kunne fortelle at statistikkene viste at om en arbeidstaker ikke kom til arbeid innen 10 uker var veien til utfør kort og det ofte var resultatet.

Hverdagen til NAV som jobber med syke er udefinerbare diagnoser og individuelt fra fastlege til fastlege hvordan en sykemeldt sin hverdag håndteres. NAV mener ett helt klart at mennesker blir friskere av å være i arbeid.

Men bør ikke NAV tenke alternativt?

Hansen fortalte videre i en pep talk manglende mellomløsninger for behov for å løse enkelt oppgaver til mindre bedrifter. Det var slik jeg forstod enten så var en i den jobben som var knyttet til eller så var en syk.

Nå vet jeg at vår kommune har en ressursgruppe som gjør oppgaver etter kapasitet, men det bør være en mulighet til å løfte ett samme tilbud opp på administrative og tekniske oppgaver – til fordel for mindre enkeltmannsbedrifter etc.

Utfordringen ble selvfølgelig kastet fra Hansen, stod det velkommen til nye oppgaver i pannen min? Morsomt, ideen og informasjonen er lagret til riktig tid – selvfølgelig. Slik er det når en elsker utvikling der en ser det er lurt.

Informasjon fra Vestby Kommune

Ordfører Tom Anders Ludvigsen holdt en forrykkende innlegg med informasjon om status i kommunen og siste nytt om sentrumsplanen. Han var klar på at nå skulle fremdriften holdes og at det skulle skje «nå». Inspirerende.

Kommunen forskutterer alle felleskostnadene for infrastrukturen til sentrumsplanen. Samtalene med aktuelle aktører for å gå inn i investere i utbygging i sentrum er startet. Kjempe bra.

Han oppfordret alle til å bruke høringsrunden som lukkes den 8. oktober 2016 og var veldig tydelig på at den planlagte prosessen ikke ga åpning for omkamper etter denne datoen. Politisk behandling i desember 2016.

Ludvigsen fortalte videre om nye næringer til kommunen og at alt videre sluttsalg av ledig næringsareal på Dehli Skog betyr rene inntekter for Vestby Kommune. IKEA skal ta sin avslutning medio 2016 og følger vår prosesss.

I 2013 ble det publisert at Vestby kommune hadde 87 millioner på bok og regnskapet for 2015 viste at Vestby kommune gikk i overskudd med ca 56 millioner.

Spennende altså og må si det klør etter å være med i gamet med egne ideer for sentrum, skape liv og eierskap eller det er vel rett og slett utvikling, turisme og vind i håret som gjør det spennende.

Vestby vs Son

Det var mange flere fra Son, Garder, Hvitsten. Hølen og Vestby tilstede og det er litt artig når ordførere nevner de forskjellige utgangspunktene blandt annet disse to stedene har for å skape liv og eierskap i ett sentrum.

Av samme grunn som ble nevnt er årsaken til at SonNorway AS og ivestby AS ble startet opp hver for seg og jeg ser for første gang en kontur av at en kan samles under ett selskap og få til energi sammen som en hel kommune.

Modenheten er der.

Frokostmøte

ble avhold i kommunestyresalen i Vestby Kommune. Det i seg selv sier hvor avslappet terskel vi har i kommunen vår. Det blir litt som å komme inn i «storstua» i kjernen av Vestby sentrum – lett tilgjengelig.

Det var godt oppmøte og morsomt er det når IKEA Pål tar seg turen til Vestby for å delta. Å avslutte ett møte kl 11. betyr i grunn liten tid til mingling etterpå. Denne gangen var det det ikke rom for kortere tid og helt ok.

Ja til nye spennende temaer for frokostmøte, og jeg takker ja til invitten om å presentere mine oppgaver senere.

Bonusen av frokostmøte var jo selvfølgelig før-helgen-skravlen med Kjersti på vei til Son.