Frokostmøte – Offentlig anskaffelser fra 01.01.2017

Frokostmøte – Offentlig anskaffelser

Jeg har denne uken deltatt på Frokostmøte – Offentlig anskaffelser hos advokatfirma Bull & Co med gjennomgang av de nye reglende for anskaffelser som gjelder fra 01.01.2017.

Ledet ann av Kirti M. Thomassen, med Andreas Wahl og Rune Norgengen.

Vi var en god gjeng som var klar for informasjonen og jeg ble sittende med herrene fra Den Danske Ambassaden, som ga gode pause samtaler.

Ja, og litt advokat småprat.

 

Anno 01.01.2017

Reglene er forenklende, har krav til samfunnsansvar og styrker muligheten til håndheving av brudd. Samtidlig åpner praksisen for mer dynamikk, samtaler/forhandlinger mellom parter i utvalgsprosess og at etisk ansvar/fleksibilitet tillegges mer innkjøper.

Det blir interessant å se hvordan tilpasningen går seg til i praksis.

De prinsipielle verdiene, konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet i en anskaffelse er fortsatt gjeldende.

Det nye

Det nye er innovasjonspartnerskap som er en prosess mellom oppdragsgiver som går over flere faser og har til hensikt å utvikle ett produkt i sammen og at oppdragsgiver kjøper sluttproduktet – der det er avtalt.

Konkurransegrunnlaget skal beskrive innovasjonsbehovet og gjennomføringen av konkurransen med tilbyderne krever prekvalifiseringsrunder med forhandlingsplikt. Krav om hemmeligholding mht forretningsfortrinn.

Personlig har jeg vært deltagende i prekvalifisering av betydelig leveranse hvor alle mobiler ble slått av og lagt utenfor møterommenes rekkevidde, gjennomført interne møter på ensomme fjellhytter for å diskutere viktige milepælsfaktorer. Morsomt.  

Innovasjonspartnerskap er en spennende og kostnadskrevende prosess. Det blir spennende å se hvem som tar i bruk løsningen og om innovasjonspartnerskap blir utbredt som løsning i anskaffelser.

Anskaffelsen

Selve loven deles inn i fire deler med rangering i enkelhetsprinsittet fra en og oppover. Størrelse, omfavn og virkeområde avgjør hvilken del anskaffelsen hører inn under og vilkår som må følges i anskaffelsesprosessen.

Terskelverdien har økt fra 500 000 til 1,1 mill og NOK 100 000 er grensen for direkte anskaffelser.

Bli med på laget? NORLissie har tre ledige sponsorrater for 2017 klare og ser etter bedrifter til høy synlighet, å skape samarbeidsmuligheter og gi tilbake til. Sponsortilbud lisbeth.roebekk@norlisse.no – Velkommen! 

Tildelelse av oppdrag

Oppdragsgiver skal fortsatt tildele oppdrag etter kriteriene laveste pris, laveste kostnaden og/eller det beste forholdet mellom pris og eller kostnad og kvalitet. Livssykluskostnad har en fremtreden verdi i anskaffelser.

Avvisning av tilbud

Tilbud innlevert etter frist, leverandørtilbud som ikke holder kvalifikasjonskrav og tilbud med rådgiverinhabilitet skal avvises, og tilbud som er unormalt lavt priset kan avvises. Forskjell mellom kan og skal her.

Bedrifter som har vært rettskraftig dømt eller vedtatt forelegg for alvorlig kriminalitet har avvisningsplikt fra konkurransedeltagelse i 5 år etter domsavsigelse.

Avvisningsrett inntil 3 år forekommer i kriminelle forhold fra datoen for den aktuelle handlingen.

Liker du artikkelen?

Her kan du vippse ett bidrag om du vil til 86 573, dele innlegget videre og motta gratis nyhetsbrev – Tusen takk og velkommen med!

NB! Kunngjøringer

Nytt er mulighet til å forhåndskunngjøre en konkurranse inntil 12 måneder og senest 35 dager før konkurransens egentlige kunngjøring. Markedet blir med dette oppmerksom på kommende tilbud og mulighet til å forberede seg til konkurransen.

Endringer i kontraktsgjennomføring skal nå kunngjøres. Alle kunngjøringer følger bestemte rammer. Om doffin er det eneste elektroniske kunngjøringsstedet og om det er krav om å publisere kunngjøringene på doffin.no er jeg litt usikker på.

De nye kunngjøringsreglende syns jeg er interessant og en positiv endring. Det gir små og mellomstore firma mulighet til å forberede en konkurransedeltagelse og valgte leverandører i en konkurranse mulighet til å følge med utviklingen.

KOFA på banen «igjen»

KOFA er klagenemda for offentlige anskaffelser og har nå fått en sterke rolle med blandt annet mulighet til å ilegge gebyr for overtredelser. Gebyret kan utgjøre maks 15% av kontraktsverdi.

KOFA er nå klageinnstans for manglende konkurranseutsetting etter §12 i loven.

Mer nytt

Det er mer nytt, men jeg valgt ut noe etter fritt skjønn og utdrag av hovedtrekkene. Hensikten med artikkelen er ikke å gjengi hele foredraget eller alle ta for seg alle endringene. 

Litt generelt kan jeg nevne at kravet om lærlinger krever at lærlingeordningen er av beste kvalitet slik at den unge lærlingen i seg selv ikke blir en «handelsvare» i systemet. Jeg krysser fingre for at ordningen blir entydig positiv som gir en super mulighet for unge. 

Det er nå maks 2 leverandørledd, og kravene i konkurransen gjelder selvfølgelig alle leverandører.

Klimakravene er superbra, så når jeg forteller at ProsjektKonsulent AS jobber etter en papirløs hverdag og kan dokumentere verdiskapningen av dette, så skal det i prinsippet være ett fortrinn – om ingen av de andre leverandørene har det.

Morsomt er at ProsjektKonsulent AS har jobbet etter slike verdier allerede 10 til 12 år tilbake i tid og kan spesielt nevne seilprospekt ovenfor potensielle sponsorer med fremhevelse bruk av klimavennlige løsninger/produkter.

Email er nå ikke godkjent i tilbudsprosessen og det ventes økt bruk av ferdige eløsninger.

Generelt

Personlig vil jeg si at jeg er litt usikker på om loven vil svekke eller styrke små og mellomstore bedrifter i gamet. Jeg tenker spesielt på bruk av oppdragsgivers rett til å få løst oppgaven i egenregi og utvidet egenregi uten konkurranse.

Det gjenstår å se.

Kontaktinfo og takk for din tid!

Jeg elsker å levere og har du brukt for tjenester du finner i min sfære eller uløste oppgaver til å løse – ta gjerne kontakt! Likte du artikkelen er du fri til å dele, vippse ett bidrag til 86573 og motta gratis nyhetsbrev. Tusen takk!

ProsjektKonsulent AS, Strategic Project- and Commercial Manager, lir@prosjektkonsulent.no

SonNorway AS, Working Boardleader, lisbeth.roebekk@sonnorway.no

NORLadies, Boardleader, lisbeth.roebekk@norladies.no – På Bryggekanten i Son

Røbekk AS/NORLissie, lisbeth.robekk@norlissie.no

Kilde: advokatfirma Bull & Co AS. Takk for ett flott frokostmøte – vi sees plutselig!

Nå: Frokostmøte – Offentlig anskaffelser/PS! Givere via vipps vil forbli anonyme. Artikkelen er ikke bestilt eller betalt.