Fattigdomsmodellen

Fattigdomsmodellen klør etter å komme i live, men kun i sin bestemte prosess. For Norge. Først.

Målet er å fjerne relativ fattigdom i i-land, for så å tilpasses for u-land.

Tenk å kunne være norsk borger å faktisk kunne si, vite og mene at i mitt land Norge har vi ikke fattigdom.

Med 100% ærlighet. Det siste best.

Med politisk medvind kunne Norge allerede i 2019 starte implementeringen.

Stats-, Finans- og Kulturministeren er nå tilbudt en 30 min presentasjon. Vil tre kløveren gripe sjansen?

Det gjenstår å se.

Ellers kan jeg melde om fortsatt uavklarte forhold for NORLadies og NORLissie innen seiling.

Seilingen kombinerer arbeid med bærekraftsmålene fattigdom, klima(plast) og mat.