Fattigdom – Lek med tall

Kommunene har ansvaret for den lokale sosialtjenesten som er dekkende for den norske fattigdommen.

Kommunenes sosiale tjeneste kostnader i 2018 utgjorde 5%, dvs 22 milliarder og ved å inkludere 2%, dvs 9+ milliarder i adm kostnader blir det anslått 31 milliarder +/-.

EUs fattigdomsgrense er kr 264 000,-.

31 milliarder ville gitt 117 000 personer 264 000,- pr år.

ssb.no har anslått 50 000 som lever på sosiale tjenester, det utgjør da 13,2 milliarder.

«Ledig kapital» er differansen mellom 31 og 13,2 milliarder. Her 17,8 milliarder.

17,8 milliarder ville gitt 98 000 barn som lever i Norges barnefattigdom kr 15 000 mer i md, ett helt år.

Eller kr 7 500 pr md til 196 000 personer siden det stort sett er både en voksen og ett barn i en lavinntektsfamilie.

Kilde: ssb.no