Endringer i Norge

For å faktisk følge med på de endringer som skjer i dagens Norge er det greit å dukke under det som blir servert via media.

En retorisk utvikling

Når det eneste som mangler er en statsråd som løper naken ned Karl Johan for en russeknute i media – er det fint å ha kravet om åpenhet.

Åpenhet med strategiske analyse egenskaper er er lurt, men kan en påvirke det som skjer?

Neppe.

Personlig

Det skremmer meg litt. En retorisk utvikling som ikke helt er synbar hvilken vei den går.

Jeg holder fast på den positive og nøytrale veien, men har vi rom for innestemme i uterom?

Får alle lik mulighet til vind i seilene?

Jeg skal i alle fall være den første til å be om unnskyldning om jeg tar retningsfeil.

I statsråd

Her nevnes tre endringer i Statsråd.

Nr 1 Sikkerhet i Norge

Mandatet for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er overført fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

Forsvaret var ansvarlig for utenlandske forretningsforhold inn til Norge. Justis- og beredskapssenteret forhold knyttet til personer i Norge.

Nr 2 Kontroll og myndighet

I statsråd er det besluttet at penge- transaksjoner fra utlandet kan beslaglegges av Politiets Sikkerhets Tjeneste, PST.

Domstolen og straffelovsbehandling var tidligere krav. Resultatet er utvidet myndighet til å gå direkte inn å låse midler – uten begrunnelse.

Nr 3 Sikkerhetsloven

Her er det foretatt en delegering for beslutnings- ansvar mht til personers tilgang til forsvaret/forsvarsmateriell.

Det kan skje av to årsaker, avlastning eller fratagelse av ansvar.

Jeg håper alt er greit?

3 forhold og sterkere grep

3 forhold og det oppleves som om regjeringen har lykkes i sterkere grep.

3 forhold som det oppleves som noen knytter meg til uten å vite hvordan. Bortsett fra konkurrentforhold med bonus.

Hendelse tilknyttet midler fra utland

Punkt 2 medførte til opptakt og påskeinteresse for en rek sending med nabovarsel innehold. Media, postbiler, snurrebarter, maurtue på butikken, doc, faking osv.

En kickstarter har blitt motarbeidet og det ikke av gud hver mann.

En opplevelse av motarbeidelse av mulig gave/bistand fra utlandet altså.

Hendelse tilknyttet sikkerhet

Punkt 3 er det for tiden en luring, initialene lur? som søker datakurere fra #R2 sanlegg, klarert for #R3 sin høyeste personsikkerhetsklarering.

Når aktører, kopi aktører og private opptrer med stor frihet er det verifisering og mandat som gjelder.

Ingen 100% levering under rådende forhold p.t, men er klar????️

Men hvor er potensiell sponsor, Norge? Du vet,tech sponsor som har blitt verifisert inn i en NOR populasjon.