En krigers nød

En tenker ofte på Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Ecco som de garveste krigerne og hardbarkede av alle.

Personer som er først ute i de tøffe oppdrag i konflikt og krig – nasjonalt og internasjonalt.

I Oslo er Hans Majestet Kongens Garde med Politiet alltid parat med lette og raske steg.

På landsbasis er Hæren klar og sikkerhetsnettet vårt er Nato og de gode internasjonale nasjonsamarbeid.

Diplomatnivå.

Delta er Politiets spesialstyrke og alle de andre er Forsvarets spesialstyrker – i en uklar personlig definisjon.

Krigere (her alle) som løser vanskelige oppgaver, møter nøden først i konflikt og krig. Som har avgrensede oppgaver som skal løses.

Krigere som sikrer.

En konflikt eller krig i Verden – uansett hvor – medfører møte mellom grupperinger, krigere og befolkning.

En krigers mandat er klar. Det er som å sette opp Opera huset og fjerne trafikk maskinen i to ulike prosjekter.

PovertyTech er ett verktøy som her yter her på sitt nest beste og gir en grensesnitt løsning – uten å påvirke operasjonens mandat.

Nr1 er når ett lands fattigdom er fjernet med (TBD) PovertyTech som har gode følgespåvirkninger.

Nr2 er i krigernes operasjoner og ett lands akutte kriser.

(TBD) PovertyTech i operasjon kan redusere tiden i konflikt, trygge og stabilisere raskere, til en lavere kostnad.

En krigers nød vil alltid være mandatet mellom å trygge, kreve, se, gi og handle.

En tøff spesialkrigers sidestilte engasjement i SailTech og (TBD) PovertyTech kan medføre avrusning, økt kulturforståelse og en win-win situasjon.

Med de beste.