Dagens tidsfrist

Dagens anbudsoppdrag må gå.

Knapphet på tid, riktig tekniske løsning og min forberedelse for små hindringer er årsaken.

Slik er det.

Evalueringen viser at tiden er inne for å legge inn opptil par dagers slakk under rådende forhold.

Det strider i mot Just in Time prinsippet.

? Røbekk AS

Ingen av de oppdragene jeg har sett på er ett hinder for internasjonale eller andre nasjonale oppdrag.

Happy tirsdag?