Milliarder

Aktivitetskostnadene rettet mot kun meg for perioden 9.feb 2018 til 30.juni 2019 er verifisert med følgende beløp

  • 2,85 millarder av Stortinget
  • 3,85 milliarder av 5
  • 6,42 milliarder nevnt av NAS

Mine beregninger er 3,5 – 7 milliarder og kan ikke avskrives med C19 nasjonale multinasjonale milepæl.

Blir byrdebeløp diplomatisk håndtert eller er det juridisk støy, blottlegging av hendelser og konsekvenser som gjelder?

På mandag fikk jeg klart NN178/110M tegn av en ProsessID velfungerende NNaktørtegn, avskjært i NAS tirsdagsmøte?

Nothing to stop stabile management – let the good willingness happens💃

📍inn@norlissie.no 📍vipps86573