572 dager/Fakturaer

572 dager siden Hong Kong og fortsatt uten norske rammer. Samme metode.

Utenlandske investorer avleder/avledes.

572 dager betyr status meget kritisk og utsendte fakturaer er ufravikelig løsning.

Første fakturaforfall var 10.juli, 27.juli og 27. august. Ingen er innbetalt.

Kjekt å vite

Regulering av riktig antall dager – der det er riktig – blir kreditert.

Adressatene er slik jeg forstår riktige og kan selv fordele kostnadene innad eller regress til rett adressat – også evt private.

Det er forhold utover min kjennskap, men dagene er prosesstyrt.

Ingen forhold skal avskjære betaling nå.

Fakturaene er

#R: 1001

#R2+: 1007

#R1+: 1010, 1011, 1012 og 1013.

#R2: 1014, 1015 og 1016 med forfall 27.8.2019.

#R3: 1004, 1005 og 1009

Evalueringer

Evalueringer skal avtales, post@roebekk.no.

Til info

Innbetaling gir likevekt, samt info om muligheter og fremdrift.

Ingen valg er foretatt, ingen evalueringer er gitt og ingen møter i 2019.

Jeg krysser fingrene for likevekt før det foreligger ett resultat som f eks Familien er satt i front for.

💃