Cyberluft

Fanger satellitter opp drone bruk eller elektroniske spor?

De fanger tydeligvis ikke opp iverksatte forplantningsaktiviteter. (Der stoppet det – takk). På. Økt.

Nå var det en aktør som lyktes med bjelleku aktivitene sine og ny kommer på banen, mens mitt cyberklima er «tildels» uendret.

Hvem er det som skal endre metodene etter 2 år?

Innspill kan ikke og skal ikke påvirke evt innbetaling av fakturaer/byrde fra å skje eller evaluering. Agenda?