2 år og ingen betaling?

Straks 2 år siden Hong Kong.

Hverken riktige Rrammer, endring av metode eller kommunikasjon er gitt.

Norsk RU35/26B aktivitet-/prosesskost er 3,5 milliarder frem til 30.juni 2019.

RU35/26 er ett dokument, ikke reflink.

Støy- og tidkrevende set ups av ulike karakterer/kvalitet er blitt gitt uten samtykke eller rammer.

Betaling i dag? Det haster💥

📍R Fakturabetaling/beløp

📍Egne NL #RPRO TechTeam

Ingen avtaler, ingen kontakt og ingen linking – alt ser ut til å være på Rplan.

Regress er en R handling. Ha ett godt møte med riktige løsninger✌️🤒🇧🇻🗺️

Inn@norlissie.no